Friday, August 14, 2009

Laporan Projek

Anda perlu menyediakan satu laporan kumpulan. Berikut adalah perkara yang perlu diambil perhatian dalam laporan anda.
i. Laporan mengikut format
ii. Laporan secara individu atau berkumpulan
iii. Laporan secara berkumpulan perlu mempunyai refleksi secara individu dan dirumuskan.
iv. Laporan lengkap perlu dalam bentuk bertaip atau bertulis tangan
v. Lampirkan maklumat berkaitan seperti minit/ butiran mesyuarat/ perjumpaan/ surat/ gambar dan lain-lain

No comments:

Post a Comment